Protocollen en clubregels

Naast de hieronder genoemde clubregels verwijzen wij naar:
 

Hoofdregels

 1. Voel je/u een echt Overboslid. Draag je/uw steentje bij om met elkaar de club goed te laten draaien en om de Sportiviteit, Gezelligheid en Prestatie in stand te houden. De club maakt ook graag gebruik van jouw/uw ondersteuning als vrijwilliger.
 2. Team: gedraag je als een teamspeler: scheld niet op je medespelers, op je coach/trainer, op de scheidsrechter of op de tegenstander.
 3. Wedstrijd: speel het hockeyspel op een sportieve manier. Dat betekent sportief gedrag tegenover je medespelers, je tegenstander en tegenover de scheidsrechter.
 4. Sportief gedrag: Onder sportief gedrag wordt verstaan dat je je medespeler, tegenstander, trainer, coach en mede clublid met respect benaderd. Gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld. Ook het opzichtig gooien met sticks in of buiten het veld valt hieronder.
 5. Supporter: Moedig op een positieve manier aan en bekijk de wedstrijd vanachter de hekken. Dit geldt ook voor de wedstrijden van de mini’s.
 6. Reageren op de scheidsrechter: Laat de scheidsrechter in zijn of haar waarde, ook als u het niet eens bent met de beslissing. Bespreek eventueel beslissingen na de wedstrijd.
 7. Coach: maak duidelijke teamafspraken en voorkom agressief gedrag binnen het team. Stel u bij een thuiswedstrijd als gastheer/gastvrouw op voor de tegenpartij.
 8. Training: doe op een sportieve en positieve manier mee met de training. Met asociaal gedrag verpest je het voor je teamgenoten en voor jezelf. Het afzeggen van een training dient minimaal 2 uur van te voren telefonisch bij de trainer te geschieden.
 9. a. Auto: parkeer alleen op de daarvoor bestemde plekken en zorg altijd dat de weg vrij is om andere auto’s door te laten.
  b. Fiets: zet de fiets in het fietsenrek. Fietsen die bij het clubhuis staan of op de straat, worden weggehaald of vastgezet.
 1. Complex en clubhuis: houd met elkaar het complex netjes. Neem alle eigen spullen mee als je/u het kunstgras of de dug-out verlaat. Blikjes en flesjes zijn verboden op het kunstgras. Gooi afval in de prullenbakken.
 2. Honden: Houd uw/je hond aan de lijn. Ruim zelf de uitwerpselen op als uw/je hond onverhoopt op het complex zijn/haar behoefte doet.


Complexregels (inclusief fietsenrek en parkeerterrein)

 1. De hoofdingang, de geasfalteerde toegangsweg naar het clubhuis en de toegangshekken dienen te allen tijde vrij gehouden te worden in verband met calamiteiten.
 2. Zoals bij de hoofdregels gemeld: Auto: parkeer alleen op de daarvoor bestemde plekken en zorg altijd dat de weg vrij is om andere auto’s door te laten. Neem niet 1½ plek in beslag.
 3. Fiets: Plaats fiets in fietsenrek en daarvoor bestemde ruimte. Fietsen die op de toegangsweg of bij het clubhuis staan worden weggehaald of vastgezet.
 4. Scooter: binnen het complex mag slechts stapvoets worden gereden. Plaats scooters op de daarvoor bestemde ruimte. Scooters die op de toegangsweg of bij het clubhuis staan worden weggehaald of vastgezet.
 5. Complex en clubhuis: gooi afval in de prullenbakken. Houd met elkaar het complex netjes.
 6. Honden: Houd uw/je hond aan de lijn. Ruim zelf de uitwerpselen op als uw/je hond onverhoopt op het complex zijn/haar behoefte doet. .
 7. Roken en sport gaan niet samen. BHC Overbos is daarom vanaf 21 augustus 2021 volledig rookvrij. Het rookverbod geldt op het gehele complex, ook rond alle velden.
 8. Alle (on)roerende goederen zijn eigendom van Overbos. Het is ten strengste verboden eigendom van Overbos te beschadigen en of te vernielen.

Sanctie: Bij eerste overtreding worden de kosten in verband met herstel verhaald op de dader en hiervan wordt melding gemaakt in het clubblad. Tevens worden tegen de betreffende persoon passende maatregelen genomen (b.v. geschorst voor 2 wedstrijden). Bij een herhaalde overtredingen volgt na schadevergoeding tevens royement.

Veldregels (binnen en buiten de lijnen)

 1. Wedstrijden worden gespeeld in het officiële (sponsor)clubtenue. Afwijkende kleding wordt niet geaccepteerd.
 2. Het dragen van scheenbeschermers is door de KNHB verplicht gesteld. Een scheidsrechter heeft het recht om een speler zonder scheenbeschermers niet tot de wedstrijd toe te laten.
 3. Het dragen van een gebitsbeschermer wordt door Overbos verplicht gesteld voor spelers tot en met de A-categorie. De scheidsrechter van Overbos heeft het recht een speler zonder gebitsbeschermer niet tot de wedstrijd toe te laten.
 4. Ondersteun de teams, de wedstrijd en de scheidsrechters op een positieve manier. Agressie roept immers alleen maar meer agressie op.
 5. Supporters kunnen de wedstrijd aanmoedigen langs het hek. Supporters van Overbos dienen de hoofdregels te respecteren.
 6. Houd de veiligheid in de gaten voor de kleine broertjes en zusjes van hockeyende kinderen. Ook zij moeten achter het hek staan. Dit geldt zeker tijdens de wedstrijden van de mini’s.
 7. Neem geen bier/frisdrankflesjes mee naar het veld.
 8. Laat geen lege verpakkingsmaterialen op het veld of in de dug-out slingeren. Gooi ze in de afvalbakken langs het veld
 9. Neem na een training of wedstrijd alle eigen spullen mee uit de dug-out.
 10. Gebruik het oefenveld als je ‘even een balletje wilt overslaan’.


Teamregels

 1. Ieder Overbos-lid dient zijn/haar wedstrijd in het officiële Overbos-tenue te spelen.
 2. Hockey is een teamsport. Benadeel je team dus niet met egoïstisch of a-sociaal gedrag, zowel ten aanzien van je teamleden en de tegenpartij, als ten aanzien van je coach of trainer.

Sanctie: In geval van asociaal of egoïstisch gedrag wordt betreffende speler tijdelijk uit de wedstrijd gehaald, of mag een hele wedstrijd niet meespelen.

N.B. Ook voor supporters die langs de lijn staan geldt: ondersteun de wedstrijd positief en laat uw enthousiasme niet omslaan in een vorm van agressie.

 1. Houd je/u aan de regels die de coach voor het team heeft opgesteld. Bijvoorbeeld:
  1. Op tijd voor de wedstrijd op de club aanwezig zijn.
  2. Op tijd afzeggen voor de wedstrijd.
  3. N.B.: een coach moet duidelijk op papier kenbaar maken welke regels binnen het team gelden en welke sancties er eventueel zijn. Sancties als gevolg van ernstige misdragingen worden in overleg met het bestuur en betrokken ouders opgelegd.
 1. Bij de jeugdteams wordt van alle ouders verwacht dat zij beurtelings rijden en/of fruit/water verzorgen.
 2. Fluitverplichting: alle teams, vanaf eerste jaars B-jeugd tot en met de veteranen, van ‘1e’ teams tot en met laagste teams, jongens, meisjes, heren en dames, hebben de verplichting om wedstrijden van andere Overbos-teams op de club te fluiten. Op de website staat wanneer welk team moet fluiten.

Sanctie: Als de aangewezen scheidsrechter(s) niet komt (komen) opdagen, krijgt het team dat de fluitverplichting had een extra wedstrijd om te fluiten.

N.B. 1: Deze sanctie geldt alleen als de coach van het te fluiten team, tijdig contact heeft gehad met de in het wedstrijdschema genoemde scheidsrechters c.q. contactpersoon.

N.B.2 : Als je/u niet kunt fluiten, moet je/u zelf op tijd een vervanger regelen of contact opnemen met de scheidsrechterscommissie (zie ‘wie is wie’ op de website).

De ledenvergadering heeft besloten tot de volgende sancties bij het niet verschijnen:
1. 1e maal afwezig: je wordt als scheidsrechter opgesteld tijdens de eerstvolgende wedstrijd van je eigen team. Dan kun je dus niet spelen, maar moet je fluiten. En het is dus NIET de bedoeling dat je dan een ander regelt.
2. 2e maal afwezig: je wordt voor 1 wedstrijd geschorst.
3. 3e maal afwezig: schorsing voor meerdere wedstrijden of eventueel royering.

De coaches of aanvoerders van de betreffende spelers zullen geïnformeerd worden om te voorkomen dat te weinig spelers aanwezig zijn van het eigen team.


De scheidsrechterscommissie legt de eerste sanctie op. Bij het niet nakomen van de opgelegde sanctie zal het bestuur geïnformeerd worden zodat verdergaande maatregelen genomen kunnen worden.

 

Vanzelfsprekend is het mogelijk dat er omstandigheden zijn waardoor de opgelegde sanctie onterecht is. In eerste instantie zullen deze omstandigheden overlegd worden met de scheidsrechtercommissie. Als dat niet tot een oplossing leidt, dan zal het bestuur een uitspraak doen.

 

Om een en ander in goede banen te leiden zijn een aantal spelregels van belang.

· De leden zijn zelf verantwoordelijk voor juiste correspondentiegegevens.

· Ook dienen zij te controleren of hun voorkeuren juist staan vermeld en dienen aktie te ondernemen als eea niet juist is vermeld.

· De scheidsrechtercommissie geeft ruim van te voren aan wanneer moet worden gefloten en houdt rekening met de hierboven genoemde voorkeuren.

· Afmelden van een ingeplande wedstrijd is in principe niet mogelijk. Men dient zelf voor vervanging te zorgen en is daarvoor verantwoordelijk. De vervanger dient door te worden gegeven aan de scheidsrechtercommissie.

 

 1. Trainingsverwachting:
  1. van alle hoger spelende teams, zoals de 1e t/m 3e seniorenteams (heren en dames) en 1e t/m 3e A en B-jeugd teams (jongens en meisjes) wordt verwacht dat zij zich inzetten voor het geven van training aan en/of coaching van junioren- en miniteams. Op deze manier wordt ‘het kunnen bouwen aan prestaties’ op een brede wijze gedragen.
  2. Alle andere Overbosleden (vanaf tweede jaars C-jeugd tot en met de Veteranen, en ouders die hebben gehockeyd) die hun kennis, kunde en enthousiasme willen inzetten als trainer van een mini-, jeugd- of volwassenenteam, zijn ook van harte welkom. Je/u kunt zich aanmelden bij de trainingscommissie of het bestuurslid breedtesport (zie website).
 1. Ruim als team na de ‘derde’ helft of training de eet- en drinkrestanten op.


Trainingsregels

N.B. De trainers op Overbos zijn meestal vrijwilligers (al dan niet met een kleine vergoeding) die het leuk vinden om hun kennis op het gebied van hockey door te geven aan spelers. Ze geven de training in hun vrije tijd. Het is voor hen ook prettig dat ze bemerken dat een team het waardeert om training krijgen. Lid zijn van Overbos houdt in principe in dat de wedstrijden en trainingen verplicht zijn.

 1. Kom op tijd op de training.
 2. Bel je trainer 2 uur van te voren op als je niet kunt komen trainen.
 3. Laat zien dat je de training serieus neemt. Ga tijdens het trainen dus geen privé-zaken doen zoals bellen/sms’en op je mobieltje, of ‘socializen’ met (langskomende) vrienden/vriendinnen.
 4. Volg tijdens de training de instructies van de trainer op. Als je niet begrijpt waarom iets nodig is kun je dat altijd vragen; maar de trainer beslist welke oefeningen worden gedaan en de spelers volgen dit op.
 5. Als je speciale hockeytechnische of –tactische wensen hebt om tijdens de training te oefenen, kun je dat altijd bespreken met je trainer.
 6. Ga niet op het veld als je eigen training nog niet is begonnen en als er nog wel een ander team aan het trainen is. Met je eigen ‘spelletje’ hinder je namelijk de training die nog bezig is. Dit geldt ook voor de jeugdspelers die op vrijdagmiddag direct na de mini’s trainen.
 7. Sanctie: als je tijdens de training niet goed meedoet, zogezegd deze negatief beïnvloed, krijg je
  1. eerst een waarschuwing van de trainer.
  2. Als je daarna nog niet goed meedoet krijg je een ‘gele kaart’ van de trainer. Dit betekent 10 minuten op de bank zitten.
  3. Wanneer je ook daarna de training negatief blijft beïnvloeden door je gedrag, krijg je een ‘rode kaart’. Je blijft dan de rest van de training in de dug-out zitten. De trainer geeft je naam en rode kaart door aan de trainingscoördinator*. De trainingscoördinator geeft aan de coach en je ouders (geldt dus kennelijk alleen voor de jeugd. Is niet duidelijk in eerste zin van lid 7) door dat de rode kaart is uitgedeeld. Op de rode kaart volgt een sanctie, bijvoorbeeld een corveebeurt op de club, het fluiten van een extra wedstrijd etc. De straf wordt door de elftalcommissie bepaald op basis van informatie van de trainer en van de betrokken speler.
  4. Indien een lid wangedrag blijft vertonen, volgen er disciplinaire maatregelen. Deze worden opgelegd door het bestuur.

N.B.: trainers hebben niet letterlijk een gele of rode kaart bij zich. Zij delen deze uit in de vorm van een opmerking naar de betreffende speler en in de vorm van een notitie ten behoeve van de trainingscoördinator en de coach.


Coachregels en richtlijnen:

 1. Maak aan het begin van het seizoen schriftelijk bekend wat de regels binnen het team zijn.
 2. Maak ook duidelijk welke tegenmaatregelen worden genomen als teamleden zich niet aan de teamregels houden. Sancties als gevolg van ernstige misdragingen worden in overleg met het bestuur en betrokken ouders opgelegd.
 3. Stel een schema op waarin alle ouders evenredig ‘belast’ worden. .
 4. Maak in de teamregels duidelijk wat van de ouders wordt verwacht als zij langs de lijn staan. Dit om ongewenst ‘mee-coachen’ of het oproepen van agressie te voorkomen.
 5. Controleer ruim voor iedere wedstrijd of de in het wedstrijdschema genoteerde scheidsrechters aanwezig zullen zijn. Geef een zogenaamd ‘niet op komen dagen’, ondanks de toezegging tijdens het contact van te voren, na de wedstrijd door aan de scheidsrechterscommissie*. Het team van de mankerende fluiters dient dan een extra wedstrijd te gaan fluiten.
 6. Indien van toepassing: attendeer de spelers van te voren op het moeten spelen in een wit shirt of witte kousen. Dit staat genoteerd in het wedstrijd-schema op de website.
 7. Maak voor de wedstrijd kennis met de coach van het bezoekende team.
 8. Mocht een wedstrijd als risicovol worden ingeschat, bijvoorbeeld gezien eerdere ervaringen met de tegenstander, houd de lijnen dan kort binnen het eigen team. Maak deze afspraak zo nodig ook met de coach van de tegenpartij.
 9. Bedank na de wedstrijd de scheidsrechters voor het fluiten en bedank de coach van de tegenpartij voor het spelen van de wedstrijd.
 10. Houd contact met de trainer van het team. Overleg wekelijks met hem/haar wat de wensen voor de komende training zijn en houd contact over hoe de spelers zich gedragen tijdens de training. Contact via e-mail of sms werkt doorgaans het beste.
 11. Maak de teamleden duidelijk dat ze in feite verplicht zijn ieder keer naar de training te gaan.
 12. Ga uit van een positieve / opbouwende stimulans. Houd ook tijdens het coachen voor ogen dat het om het plezier in het hockeyspel gaat.
 13. Zorg ervoor dat de wedstrijdformulieren zondag voor 19.00 uur zijn ingeleverd.
 14. Houd als coach afstand tot spelers en speelsters, vriendschappelijk met elkaar omgaan heeft grenzen.
 15. Ook op toernooien dien je je als coach en leider verantwoordelijk te gedragen en dus ten allertijde in staat te zijn om adequaat op te treden. Alcohol- en drugsgebruik is niet gewenst.


Trainersregels en richtlijnen:

 1. Houd contact met de coach zodat je weet hoe de afgelopen wedstrijd van je te trainen team is verlopen en welk onderdeel extra aandacht nodig heeft. Sluit met de coach kort hoe het tijdens de training is gegaan. E-mailen/sms-en zijn handige hulpmiddelen.
 2. Geef een positief voorbeeld: goede trainingskleding en sportieve / actieve houding (bijvoorbeeld geen handen in je broekzakken).
 3. Spreek de kinderen aan met hun voornaam.
 4. Geef tijdens de training duidelijke en heldere instructies en leg uit wat het nut is van de oefening. Vraag hulp aan de trainingscoördinator als dat nodig is.
 5. Verdeel grote of drukke groepjes in kleinere groepjes. Zet de drukkere kinderen eventueel in als ‘leider’ van een groepje.
 6. Stel eventueel met de groep groepsregels en eventuele sancties op. Pas de sancties consequent en direct na de overtreding toe.
 7. Als de training niet zo lekker loopt door ongewenst gedrag.
  1. blijf kalm en spreek zo rustig mogelijk.
  2. Neem een kind dat ongewenst gedrag veroorzaakt, apart en achterhaal waar het negatieve gedrag vandaan komt.
  3. Benoem in de groep het gewenste en ongewenste gedrag.
 1. Gebruik het systeem van figuurlijke strafkaarten (geel/rood) als dit nodig is (als een waarschuwing of door de groep opgestelde sanctie niet helpt). Dit hoeft geen feitelijke kaart te zijn. Met woorden aangeven is voldoende. Geef het kind dat eruit gestuurd wordt duidelijk aan wat de consequenties zijn.

Sanctievolgorde:

  1. Geef het betreffende kind / de betreffende kinderen eerst een duidelijke waarschuwing.
  2. Als het gedrag niet verbetert, geef je een ‘gele kaart’. Dit betekent 10 minuten op de bank zitten.
  3. Als betreffend kind / betreffende kinderen daarna nog steeds de training negatief beïnvloedt / beïnvloeden, geef je een ‘rode kaart’. Dit betekent: op de bank zitten tot het einde van de training. Na de training meld je de rode kaart bij de trainingscoördinator*. Hij geeft e.e.a. door aan de coach van het team. Naar aanleiding van de uitgedeelde rode kaart bepaalt de TC welke sanctie volgt en heeft hierover contact met de ouders van het kind. Laat een kind echter nooit eerder alleen naar huis gaan. Dit i.v.m. een mogelijke verplichting voor het kind om met andere kinderen samen naar huis te gaan. Vraag zonodig advies aan de trainingscoördinator.
 1. Laat zien dat je de training serieus neemt. Ga tijdens het trainen dus geen privé-zaken doen zoals bellen/sms’en op je mobieltje, of ‘socializen’ met (langskomende) vrienden/vriendinnen.
 2. Houd als trainer afstand tot spelers en speelsters, vriendschappelijk met elkaar omgaan heeft grenzen


Disciplinereglement

Waar in dit reglement wordt gesproken over ‘lid’ wordt bedoeld een seniorlid, juniorlid, erelid of lid van verdienste van de Sportvereniging Overbos. De betreffende TC vervult een adviserende functie naar het bestuur ten aanzien van niet-leden die functioneel betrokken zijn bij de vereniging.

Een disciplineprocedure op grond van handelen in strijd met de statuten en/of reglementen van de vereniging en/of de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond wordt door het bestuur, één van de commissies of een wedstrijdsecretaris van de vereniging tegen een lid/een groepering van leden van de vereniging aanhangig gemaakt bij de disciplinecommissie van de vereniging indien:

· een lid in ernstige mate en/of bij herhaling de gedragsregels van de vereniging overtreedt;

· een lid in ernstige mate en/of bij herhaling de naam van de vereniging in diskrediet brengt.

· een lid in één seizoen vijf of meer keren tijdelijk uit het veld (zowel buiten als binnen) is gestuurd en

de betrokken wedstrijdsecretaris daarom verzoekt;

· een lid in één seizoen twee of meer keren door een scheidsrechter in een wedstrijd definitief uit het

veld (zowel buiten als binnen) is gestuurd en de betrokken wedstrijdsecretaris daarom verzoekt;

- De TC regelt de wijze van behandeling van de zaak zelf.

- De TC behandelt haar zaken mondeling. Zij bepaalt plaats en tijdstip van de zitting.

- De TC behandelt zaken met tenminste twee van haar leden.

- Bij afwezigheid van twee van de leden van de TC, wordt een plaatsvervangend lid opgeroepen.

- De betrokkene(n) wordt(en) in de gelegenheid gesteld de zaak toe te lichten. In principe vindt binnen één week na het aanhangig maken van de zaak de zitting plaats waarop de betrokkene de zaak kan toelichten.

- De TC doet binnen 2 weken daarna uitspraak Een opgelegde maatregel wordt met onmiddellijke ingang van kracht.

- De TC is bevoegd leden en niet-leden te horen en/of te raadplegen.

- Leden zijn verplicht de TC alle inlichtingen te verstrekken en hun medewerking te verlenen aan de werkzaamheden van de TC.

- De TC deelt haar uitspraak mondeling, met motivering, mede aan het betrokken lid respectievelijk de betrokken leden) en stuurt de uitspraak schriftelijk naar de betrokkene(n) en het bestuur.

- De TC kan aan het bestuur voorstellen om aan een lid of groepering van leden de volgende maatregelen opleggen:

A. waarschuwing.

B. berisping.

C. een geldboete van ten hoogste tweehonderdvijftig euro (Euro 250), al dan niet geheel of

gedeeltelijk voorwaardelijk.

D. een speelverbod voor één of meer competitiewedstrijden dan wel vriendschappelijke

wedstrijden en/of toernooien, al dan geheel of gedeeltelijk niet voorwaardelijk.

E. een verbod tot het coachen of het anderszins begeleiden van een of meer teams voor één of meer

competitiewedstrijden, dan wel vriendschappelijke wedstrijden en/of toernooien, al dan niet

geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk.

F. een alternatieve maatregel (taak of klus).

G. een combinatie van straffen als beschreven onder a t/m f

- De TC kan aan het bestuur voorstellen om te besluiten, al dan niet onder vernoeming van de naam van betrokkene(n), de zaak en maatregel te publiceren via de bekende communicatiekanalen.

- De TC kan een lid, dat in haar ogen daarvoor in aanmerking komt, bij het bestuur voordragen voor ontzetting uit het lidmaatschap.

- Bezwaar op de uitspraak van de TC kan schriftelijk en beargumenteerd worden ingediend bij het bestuur van de vereniging. De termijn hiervoor is binnen 7 dagen na (dagtekening van) de uitspraak.

- Bezwaar schort de tenuitvoerlegging van de maatregel op tenzij de TC bij haar beslissing tevens tot directe tenuitvoerlegging heeft besloten.

- Het bestuur beoordeelt het bezwaar binnen 7 dagen nadat het is aangetekend. Het bestuur beoordeelt in het beroep uitsluitend of de DC in redelijkheid tot de betwiste uitspraak heeft kunnen komen. De uitspraak van het bestuur kan uitsluitend zijn:

A. vernietiging van de uitspraak van de TC; de TC zal, met inachtneming van de uitspraak van het

bestuur, de zaak opnieuw beoordelen.

B. bekrachtiging van de uitspraak van de TC.

- De controle op en de feitelijke tenuitvoerlegging van een opgelegde maatregel berust volledig bij het bestuur.