Contributie

Jaarlijks worden tijdens de algemene ledenvergadering de contributies voor zowel het veld als de zaal voor alle hockeycategorieën opnieuw vastgesteld. De KNHB hanteert 1 oktober als leeftijdsdatum.

Contributie 2024/2025

 Leeftijd  Contributie  Bijdrage
bouw
clubhuis
O18 Lijn- en opleidingsteams *
17-17 € 439
€ 15
O18
16-17
€ 372
€ 15
O16 Lijn- en opleidingsteams *
14-15 € 439
€ 15
O16
14-15
€ 372
€ 15
O14 Lijn- en opleidingsteams *
12-13
€ 416
€ 15
O14
12-13
€ 349
€ 15
O12 Lijn- en opleidingsteams *
10-11
€ 400
€ 15
O12
10-11
€ 333
€ 15
O10
8-9
€ 333
€ 15
O9 en O8
7
278
€ 15
G hockey

€ 235
€ 15
O7 (Puppies) 6
198
€ 15
O6 (Kabouters - Funkey) 5 146
€ 15Senioren Lijn- en opleidingsteams *
18-65+
€ 469 € 15
Senioren
18-65+
€ 402
€ 15
Senioren 1/2 spelend *
18-65+
260
€ 15
Senioren niet spelend
18-65+
147
€ 15
Trimmers 18-65+
€ 241
€ 15
Trainingslid
€ 241
€ 15Zaalhockey jeugd Lijn- en opleidingsteams *

€ 93
Zaalhockey jeugd O18 t/m O8

€ 78
Zaalhockey jeugd O7

€ 31
Zaalhockey senioren lijnteams inclusief 5x training

€ 93
Zaalhockey senioren inclusief 5x training

€ 78
Zaalhockey senioren exclusief training

€ 52Vervoer jeugd

9
Inschrijfgeld

€ 50

* In de vermelde bedragen is € 67 toeslag voor lijn- of opleidingsteams opgenomen. Het aantal extra trainingen en de betere begeleiding per lid van deze teams rechtvaardigen deze toeslag. Dit bedrag wordt afzonderlijk geïncasseerd c.q. in rekening gebracht.

Bijdrage bouw nieuw clubhuis
In de algemene ledenvergadering van 11 mei 2022 is tevens vastgesteld dat een extra bijdrage van € 15 per jaar voor de bouw van het nieuwe clubhuis gewenst is. Vooralsnog geldt dit voor een periode van 5 jaar en het bedrag wordt bij de 1e factuur in rekening gebracht.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 50. Indien leden na opzegging zich na 1 jaar wederom als lid aanmelden zijn zij inschrijfgeld verschuldigd.

Half lidmaatschap senioren
Aanvraag voor half-spelend senioren lidmaatschap dient vóór 1 mei bij de ledenadministratie te zijn ingediend. Zo'n aanvraag geldt voor één seizoen, waarna je automatisch weer heel-spelend lid wordt. Met een half-lidmaatschap kun je samen met een ander half-lid deelnemen aan de competitie maar is niet van toepassing op selectie- en opleidingsteams.

Blessure, zwangerschap, stage en verhuizing
Als je jouw lidmaatschap tijdens het seizoen opzegt dan ben je tot het einde van het seizoen volledig contributieplichtig. Uitzonderingen zijn: langdurige blessure, zwangerschap of verhuizing buiten de regio (>75 km).

Als je door langdurige blessure, zwangerschap of studie, stage en verhuizing buiten onze regio (>75 km) niet meer kan spelen en je meldt dit voor 15 december van het lopende seizoen dan ontvang je 40% contributie min de bondsafdracht retour. Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. Is er sprake van afmelding met een van bovenstaande redenen tussen 15 december en 1 februari van het lopende seizoen, dan ontvang je 25% retour min de bondsafdracht. Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. Na 1 maart van het lopende seizoen is geen restitutie van de contributie mogelijk. Gedeeltelijke restitutie volgens bovenstaande regels kan eenmalig worden aangevraagd bij de penningmeester. Dit kan niet twee seizoenen achter elkaar, dus zeg je lidmaatschap op tijd op!

Contributie na 15 december
Leden die zich tijdens het seizoen aanmelden zijn het volledige contributiebedrag verschuldigd. Als je je aanmeldt na 15 december van het lopend seizoen, dan betaal je de halve contributie.

Vervoersgeld
Vervoersgeld wordt in rekening gebracht op de eerste contributiefactuur van spelende jeugdleden. Het bedraagt € 9 per spelend kind. Aan het einde van het seizoen kunt u de ingeplande rijbeurten declareren. Het daarvoor benodigde vervoerspasje vind u in LISATeam onder het menu Documenten, kopje Algemeen.

Coulanceregeling
In sommige gevallen kan het zijn dat het voor leden moeilijk is de contributie te kunnen betalen. Mocht de hoogte van een te incasseren bedrag voor u een probleem vormen dan doen wij ons best om tot een nadere individuele betalingsafspraak/regeling met u te komen. Wilt u hierover in gesprek met ons, dan kunt u dit melden via de Contributie-administratie.

Boetes
Wanneer je tijdens een wedstrijd een gele of rode kaart krijgt, dan zal de KNHB de club hiervoor een boete opleggen. Deze boete zullen wij met een verhoging voor administratiekosten in rekening brengen bij de eerstvolgende incasso. Gele kaart (€ 20) en Rode kaart (€ 55), wijzigingen van de tarieven van de KNHB voorbehouden.

Facturen
BHC Overbos verstuurt de facturen per e-mail. Het niet ontvangen hebben van de factuur ontslaat u niet van de verplichting uw contributie te betalen.

Extra kosten
Onjuiste IBANs en mislukte incasso's (incl. storneringen) veroorzaken veel werk bij de club en zijn slecht voor de financiële situatie van BHC Overbos. Op correcte en soepele invordering zal worden toegezien. Indien uw IBAN niet klopt, laat het ons (tijdig!) weten. Indien u problemen met betalen verwacht of ondervindt, neem dan per direct contact op met de Penningmeester. Dan kunnen we samen kijken of we tot een oplossing kunnen komen.

Toch onverhoopt of per ongeluk gestorneerd? Stuur dan een bericht naar de Contributie-administratie. Het verdient dan sterk de voorkeur zo spoedig mogelijk correct te betalen o.v.v. lidnummer, seizoen en naam.

Aan een derde herinneringsvraag/aanmaning per e-mail om alsnog te betalen na mislukte incasso, dan wel bij te late handmatige betaling wordt een bedrag van € 25 doorberekend.

Bij storneren van met succes geïnde bedragen terwijl die correct zijn en saldo toereikend was (= expliciete stornering door jezelf, hetgeen te zien is in de door de bank geleverde info) wordt een bedrag van € 50 doorberekend. Vanzelfsprekend is dit niet van toepassing indien in overleg met en met schriftelijke goedkeuring van de penningmeester wordt gestorneerd.

Vragen
Indien er nog vragen zijn over de contributie stuur dan een bericht naar de penningmeester.