Contributie

Jaarlijks worden tijdens de algemene ledenvergadering de contributies voor zowel het veld als de zaal voor alle hockeycategorieën opnieuw vastgesteld.

Contributie 2022/2023

Contributie   Bijdrage
bouw
clubhuis
O18 (voorheen A jeugd) Lijn- en opleidingsteams *
€ 392
€ 15
O18 (voorheen A jeugd)
€ 337
€ 15
O16 (voorheen B jeugd) Lijn- en opleidingsteams *
€ 392
€ 15
O16 (voorheen B jeugd)
€ 337
€ 15
O14 (voorheen C jeugd) Lijn- en opleidingsteams *
€ 371
€ 15
O14 (voorheen C jeugd)
€ 316
€ 15
O12 (voorheen D jeugd) Lijn- en opleidingsteams *
€ 358
€ 15
O12 (voorheen D jeugd)
€ 303
€ 15
O10 en O9 (voorheen E jeugd)
€ 303
€ 15
O8 (voorheen F jeugd)
252
€ 15
G hockey
€ 212
€ 15
Puppies 179
€ 15
Kabouters 133
€ 15


Senioren Lijn- en opleidingsteams *
€ 420 € 15
Senioren
365
€ 15
Senioren 1/2 spelend *
236
€ 15
Senioren niet spelend
133
€ 15
Hockey7 - Plus
250
€ 15
Hockey7 - Standaard
€ 207
€ 15
Hockey7 - Half
135
€ 15
Trimmers € 217
€ 15


Zaalhockey jeugd Lijn- en opleidingsteams *
€ 80
Zaalhockey jeugd O18 t/m O10
€ 65
Zaalhockey jeugd O9 en O8
€ 20
Zaalhockey senioren inclusief 5x training
€ 65
Zaalhockey senioren exclusief training
€ 45


Vervoer jeugd
9
Inschrijfgeld
€ 50

* In de vermelde bedragen is € 55 toeslag voor lijn- of opleidingsteams opgenomen; dit bedrag wordt afzonderlijk geïncasseerd c.q. in rekening gebracht.

Bijdrage bouw nieuw clubhuis
In de algemene ledenvergadering van 11 mei 2022 is tevens vastgesteld dat een extra bijdrage van € 15 per jaar voor de bouw van het nieuwe clubhuis gewenst is. Vooralsnog geldt dit voor een periode van 5 jaar en het bedrag wordt bij de 1e factuur in rekening gebracht.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 50. Indien leden na opzegging zich na 1 jaar wederom als lid aanmelden zijn zij inschrijfgeld verschuldigd.

Half lidmaatschap senioren
Aanvraag voor half-spelend senioren lidmaatschap dient vóór 1 mei bij de ledenadministratie te zijn ingediend. Zo'n aanvraag geldt voor één seizoen, waarna je automatisch weer heel-spelend lid wordt. Met een half-lidmaatschap kun je samen met een ander half-lid deelnemen aan de competitie maar is niet van toepassing op selectie- en opleidingsteams.

Blessure, zwangerschap, stage en verhuizing
Als je jouw lidmaatschap tijdens het seizoen opzegt dan ben je tot het einde van het seizoen volledig contributieplichtig. Uitzonderingen zijn: langdurige blessure, zwangerschap of verhuizing buiten de regio (>75 km).

Als je door langdurige blessure, zwangerschap of studie, stage en verhuizing buiten onze regio (>75 km) niet meer kan spelen en je meldt dit voor 15 december van het lopende seizoen dan ontvang je 40% contributie min de bondsafdracht retour. Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. Is er sprake van afmelding met een van bovenstaande redenen tussen 15 december en 1 februari van het lopende seizoen, dan ontvang je 25% retour min de bondsafdracht. Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. Na 1 maart van het lopende seizoen is geen restitutie van de contributie mogelijk. Gedeeltelijke restitutie volgens bovenstaande regels kan eenmalig worden aangevraagd bij de penningmeester. Dit kan niet twee seizoenen achter elkaar, dus zeg je lidmaatschap op tijd op!

Contributie na 15 december
Leden die zich tijdens het seizoen aanmelden zijn het volledige contributiebedrag verschuldigd. Als je je aanmeldt na 15 december van het lopend seizoen, dan betaal je de halve contributie.

BHC Overbos verstuurt de facturen per e-mail. Het niet ontvangen hebben van de factuur ontslaat u niet van de verplichting uw contributie te betalen.

Vervoersgeld wordt in rekening gebracht op de eerste contributiefactuur van spelende jeugdleden. Het bedraagt € 9 per spelend kind. Aan het einde van het seizoen kunt u de ingeplande rijbeurten declareren. Het daarvoor benodigde vervoerspasje vind u in LISATeam onder het menu Documenten, kopje Algemeen.

Indien er nog vragen zijn over de contributie stuur dan een bericht naar de penningmeester.