Vervoersdienst en bardienst

Bij BHC Overbos wordt van de seniorleden en de ouders/verzorgers van jeugdleden een bijdrage verwacht op het organiseren van vervoer naar uitwedstrijden en inzet tijdens de openingstijden van de bar. Dit is uiteengezet in de regels voor vervoersdienst en bardienst. Hieronder staan de belangrijkste zaken die u moet weten.

Vervoersdienst veldseizoen
Seniorleden organiseren zelf vervoer van- en naar de uitwedstrijden. Voor ouders/verzorgers van jeugleden wordt een bijdrage verwacht in het vervoer van de teams naar uitwedstrijden:
  • Voor het vervoer van een 6-tal worden 3 verschillende ouders/verzorgers aangewezen
  • Voor het vervoer van een 8- of 11-tal worden 4 verschillende ouders/verzorgers aangewezen
De vereniging zorgt voor de administratie van het aantal vervoersbeurten zodat dit zo goed mogelijk wordt verdeeld over het verenigingsjaar en dat er geen dubbele rijdiensten staan gepland indien er meer kinderen van de ouders/verzorgers uitspelen.

Beperkingen in beschikbaarheid kunnen worden doorgegeven aan [email protected]. Bestaande planningen dienen in het team zelf te worden opgelost maar wel worden doorgegeven om goed te "tellen”. Graag horen wij natuurlijk ook indien vaker gereden kan worden. Indien een ouder/verzorger geen beschikking heeft over een auto, dan zullen wij de bardienst als vervangende invulling gebruiken.

Vervoersdienst zaalhockey
Seniorleden organiseren zelf vervoer van en naar uitwedstrijden. Voor ouders/verzorgers van de jeugdleden geldt in de basis hetzelfde als voor de veldwedstrijden, echter worden er voor heen- en terugreis apart ouders ingedeeld indien de pauze tussen de twee wedstrijden meer dan een uur bedraagt. Indien de wedstrijden in Beverwijk of Heemskerk zijn, wordt geen vervoersdienst ingepland.; dit dient dan in onderling overleg georganiseerd te worden.

Bardienst
Seniorenteams worden per team ingedeeld om zorg te dragen voor barbezetting op de zondagen tijdens thuiswedstrijden. Dit is enkele keren per seizoen, voor of na de thuiswedstrijd en het team bepaalt welke personen de dienst bemensen. Er worden twee teams per zondag ingedeeld (één team voor bardienst openen en een één team voor bardienst sluiten).

Ouders/verzorgers van jeugdleden worden per spelend kind gemiddeld één keer per seizoen ingedeeld in een bardienst van 2 uur rondom/tijdens een thuiswedstrijd. Tijdens de bardienst zijn barcoördinatoren aanwezig die helpen om de bardienst goed te laten verlopen en uitleg te geven over de activiteiten achter de bar.

Indelingen voor de bardienst worden uiterlijk 5 dagen voor de bardienst gemeld op de email adressen die in het profiel van de jeugdleden staan (meerdere mogelijk). Bij verhindering dient binnen het team voor vervanging te worden gezorgd; vervanging kan dient bij voorkeur uiterlijk 2 dagen voor de wedstrijd te worden doorgegeven aan [email protected], zodat het schema kan worden aangepast.

Vrijstellingen
Er gelden beperkte vrijstellingen voor de vervoers- en bardiensten:
  • Barcoördinatoren worden vrijgesteld van vervoersdiensten (met uitzondering van de zaalcompetitie) mits er voldoende rij-capaciteit overblijft in het jeugdteam;
  • Personen die de bestuursdienst (wedstrijdtafel zaterdag) uitvoeren zijn vrijgesteld van vervoers-en bardienst mits er voldoende rij-capaciteit overblijft in het jeugdteam;
  • Ouders/verzorgers die vaste coach zijn worden vrijgesteld van bardienst;
  • Bestuursleden en leden van vaste commissies zijn vrijgesteld van bardienst tijdens de periode dat zij actief zijn.