Voortgang plan Adrichem en nieuwbouw clubhuis

Nieuws
Dinsdag 28-6
 
Wanneer is het nieuwe clubhuis gereed?

Dat is inmiddels een vraag die regelmatig gesteld wordt. Hoog tijd om even bij te praten. De nieuwbouw van het clubhuis en de herschikking van de velden (een veld naast veld vier en een veld op de vijver) maken deel uit van het plan Landgoed Adrichem van de gemeente Beverwijk. De afgelopen maanden heeft de politiek alle aandacht gericht op de raadsverkiezingen die in maart zijn gehouden en de formatie van een nieuwe coalitie. Direct na de verkiezingen heeft een afvaardiging van het bestuur kennis gemaakt met de winnaar in Beverwijk, Samen Lokaal.  In een zeer prettig gesprek hebben wij aangegeven graag verder te willen met het project en dat ons uitgangspunt blijft een complex met een clubhuis dat centraal ligt ten opzichte van de velden.

Heeft Overbos alles voor elkaar?

Een grote groep vrijwilligers werkt continu aan de invulling van de plannen over de bouw van het nieuwe clubhuis. Eisen veranderen voortdurend, nieuwe situaties vergen aandacht en elke fase in het proces moet zorgvuldig worden beschouwd.

De vertraging in de besluitvorming, gestegen prijsniveau van onder andere bouwmaterialen als gevolg van Corona en andere omstandigheden zoals de Oekraïne crisis, hebben geleid tot een flinke stijging van de bouwkosten. Overbos heeft al stappen ondernomen, zoals bijvoorbeeld de extra bijdrage van haar leden gedurende de komende jaren voor de bouw van het nieuwe clubhuis, om tegemoet te komen aan de gestegen kosten. Aanvullend hierop liggen er voldoende plannen gereed om de investering te kunnen doen.

Hoe nu verder?

Inmiddels hebben de coalitiepartijen een akkoord gesloten waarin over Landgoed Adrichem onder andere is opgenomen: "Wij denken dat er ruimte is voor heroverweging en verbetering van dit ontwerp. Dit laten we in 2022 onderzoeken, zonder afbreuk te doen aan het participatietraject dat al doorlopen is.”

Hoewel dit lijkt op uitstel, kan het bestuur van Overbos zich vinden in dit onderzoek. Er is sinds de eerste plannen veel gewijzigd en ons complex moet straks weer tientallen jaren mee kunnen. Ons uitgangspunt hierbij is en blijft clubhuis centraal ten opzichte van onze velden.

Heb je vragen over de ontwikkelingen rond clubhuis en velden schiet ons aan als je op Overbos bent of stuur een mail naar [email protected].

Namens het bestuur,

Ad Pieterse

Voorzitter a.i.
 
Algemeen