Lidmaatschap opzeggen en half lidmaatschap

Nieuws
Vrijdag 29-3
 
Wil je volgend seizoen niet meer hockeyen? Zeg dan tijdig je lidmaatschap op om te voorkomen dat je opnieuw wordt ingedeeld in een team en daarmee voor volgend seizoen contributie verschuldigd bent. De datum voor het kosteloos opzeggen van het lidmaatschap nadert en een opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 mei plaats te vinden.

Wij vinden het ontzettend jammer als je je lidmaatschap na dit seizoen niet wil voortzetten. Het is nooit leuk om een lid te zien vertrekken. Graag vernemen we dan ook via het opzegformulier wat de reden is, dit levert zinvolle informatie op waar we als vereniging iets mee kunnen.

Je kunt je lidmaatschap alleen opzeggen via het formulier op de website van Overbos door in te loggen op LISATeam, Ga naar het menu Club bovenaan de pagina en open het Opzegformulier.

Vul dit formulier volledig in en bevestig de opzegging; deze wordt dan automatisch in het systeem verwerkt. U ontvangt een bericht van [email protected], dat is de bevestiging van uw opzegging. Bewaar het bericht voor uw eigen archief. Mocht u dat bericht niet ontvangen hebben, kijk of het in een map met spamberichten is geplaatst en mocht het daar ook niet in staan, neem dan contact met de ledenadministratie op.

Telefonische opzeggingen worden niet in behandeling genomen en dat geldt ook voor opzeggingen bij coaches, trainers, bestuursleden, categorieleiding of andere vrijwilligers. Je blijft dan dus ook nog contributie plichtig.

Eindexamenkandidaten
Voor eindexamenkandidaten maken we een uitzondering. Als jij dit jaar eindexamen doet kan je jouw lidmaatschap onder voorbehoud opzeggen. Breng ons dan wel uiterlijk vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar op de hoogte van een opzegging met voorbehoud door een bericht te sturen naar de ledenadministratie. Dan overleggen we wat het beste bij jouw situatie past. Als je definitief wilt stoppen moet je vóór 15 juni van het lopende verenigingsjaar je lidmaatschap definitief opzeggen. Handig als je nog onzeker bent over waar je gaat studeren of wat er gaat gebeuren na de zomervakantie.

Let op: opzeggen van het lidmaatschap ná de uiterlijke opzegtermijn brengt kosten met zich mee:

  • 1-31 mei: € 50
  • 1-30 juni: 40% van verschuldigde contributie van volgend seizoen
  • 1-31 juli: 50% van verschuldigde contributie van volgend seizoen
  • na 31 juli: 100% van verschuldigde contributie van volgend seizoen
Half lidmaatschap senioren
Aanvraag voor half-spelend senioren lidmaatschap dient vóór 1 mei bij de ledenadministratie te zijn ingediend. Zo'n aanvraag geldt voor één seizoen, waarna je automatisch weer heel-spelend lid wordt. Met een half lidmaatschap kun je samen met een ander half-lid deelnemen aan de competitie maar is niet van toepassing op selectie- en opleidingsteams.

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met de ledenadministratie.

Met vriendelijke groet,
Bestuur BHC Overbos
 
Algemeen