Vrijwilligers van het jaar

Nieuws
Zondag 16-6
 
Afgelopen zaterdag was er voor de vrijwilligers van onze club een borrel en BBQ. Hiermee bedankt het bestuur iedereen voor hun inzet het afgelopen seizoen. Zoals gebruikelijk kiest het bestuur ook een vrijwilliger van het jaar. Dat is altijd een moeilijke keuze, want de inzet van elke vrijwilliger wordt op gelijkwaardige wijze gewaardeerd.

"Het is niet gebruikelijk een vrijwilliger te kiezen die een taak nog maar relatief kort uitvoert", aldus voorzitter Ad Pieterse. "Desondanks vonden wij het deze keer gepast daarvan af te wijken en de Vrijwilligerscommissie in zijn geheel te benoemen tot vrijwilliger van het jaar", vervolgt hij. "Een jaar geleden stonden wij op een cruciaal punt, een verenigingsmanager aanstellen en de contributie fors verhogen of toch proberen de vele openstaande functies door vrijwilligers te laten invullen", zegt hij terugblikkend, "en dat heeft deze commissie met ontzettend veel energie voor elkaar gekregen".

Marleen van Batum, Marjolijn Eijk, Jeffrey Eijking, Lisette Opgelder, Wendy Slopsma, René Slotemaker, Koen Vincken, Michelle de Wit bedankt voor wat jullie in het afgelopen jaar hebben bereikt. Het bestuur kijkt ernaar uit om dit samen met jullie verder uit te bouwen. Als blijk van waardering kregen de commissieleden een dinerbon aangeboden om met elkaar het bereikte resultaat te vieren.

In haar dankwoord sprak Marjolijn de hoop uit dat elke vrijwilliger bij Overbos iemand kan overtuigen dat vrijwilligerswerk heel nuttig en ook dankbaar is en dat het bij de borrel en BBQ volgend jaar nog drukker zal zijn.

(foto v.l.n.r. Ad Pieterse, Wendy Slopsma, Marjolijn Eijk, Lisette Opgelder, Marleen van Batum en Michelle de Wit; Jeffrey, René en Koen ontbreken)
 
Vrijwilligers