Organisatie

Bestuur
Steef Komen (½) Penningmeester Sinds oktober 2019
Christine Boon Bestuurslid Senioren Het doel van de functie is het activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde commissies, alsmede de onder zijn of haar beheer gestelde (on)betaalde trainers. Tevens is het doel het leveren van een bijdrage aan en het implementeren van het beleid van BHC Overbos. Inhoud functie: • Is als bestuurslid belast met de volgende portefeuilles Technische commissie senioren, veteranen, trimhockey en Sparringspartner voor de Arbitragecommissie; • Binden van leden met bijv. nieuwe hockeyvormen, zoals Hockey7 en Walking Hockey. Bewerkstelligt een goede communicatie met deze commissies en houdt deze in stand; • Is binnen het bestuur de eerst verantwoordelijke voor de jaardoelstellingen die in een jaarlijks doelstellingsactieplan zijn vervat die zijn/haar portefeuilles bevatten en zijn/haar bestuurlijke portefeuilles betreffen en is daarop intern en extern het aanspreekpunt; • Is bevoegd tot het instellen van commissies en het benoemen van functionarissen om de jaardoelstellingen van zijn of haar portefeuille te verwezenlijken in overleg met het dagelijkse bestuur; • Implementeert met behulp van het jaarlijkse actieplan de relevante verenigingsdoelstellingen vastgesteld op de tweejaarlijkse Algemene Ledenvergadering; • Signaleert problemen en draagt oplossingen aan. • Houdt zich actief bezig met de jeugdbrug om de overgang naar de seniorenlijn te vergemakkelijken; In LISATeam (achter de inlog op de website) staat onder Documenten->Vacatures en functieprofielen) meer informatie over deze functie. Neem voor vragen contact op met [email protected]
Donald Mackay (½) Bestuurslid Jeugd Sinds februari 2016
Thomas Gerritsen Bestuurslid Accommodatiebeheer Sinds juli 2018
Ad Pieterse Bestuurslid Vrijwilligerszaken Sinds oktober 2019
Friso Bos Secretaris Sinds oktober 2020
Friso Bos Bestuurslid Media & Communicatie Sinds september 2016